Tight Purring Lovering - You Can Really Taste The Beipleprede!

Beipleprede, You Can Really Taste The Beipleprede!

Tight Purring Lovering

Modern things at school

In my time at school we did not have all those modern things they have right now. My son told me about something new at school. It is called interactive tv and my son is really enthusiastic about this new feature. He is telling what they have learn and also what they will tomorrow with the interactive tv. He wants to go to school early so he and his friends can prepare the lessons. I love it when he is so enthusiastic about his school. He is very happy at this school and I see him growing, hopefully not to ...

Fick se resultatet

Idag när jag gick ut ur porten så märkte jag att de hade plockat ner den byggnadsställning som stått längs med fasaden under tre månader. Det har suttit pressening på utsidan så hag har inte kunnat se vad de gjort med fasaden. Vad fint de hade gjort fasaden, de hade gjort en grundlig fasadrenovering från stockholm på huset. Tilläggsisolerat och på med ny putts utan på det, och sen var det nymålat. Såg verkligen bra ut, istället för att vara gul så har fasaden blivit vit med fina inramningar av grå färg runt alla fönster, såg verkligen trevligt ut. Ska ...